Middagdienst |Ds. J.J. Verweij

16:30

6 mei 2018

Lied 314 : 1 (NLB)
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 145 : 1 en 3 (GKB)
Gebed
Tekstlezing Zondag 48 HC
Lied 747 : 1 en 2 (NLB)
Preek met thema: Bidden om de komst van Gods Rijk
1. Danken voor Gods leiding
Schriftlezing Marcus 4 : 1-9 (NBV)
2. Bidden om Gods leiding
Schriftlezing Marcus 4 : 26-29 (NBV)
3. Bidden om niet misleid te worden
Schriftlezing Matteüs 13 : 24-30 (NBV)

Psalm 126 : 1, 2 en 3 (GKB)
Gebed
Collecte
Apostolische Geloofsbelijdenis
Lied 885 : 1 en 2 (NLB)
Zegen
Gezongen amen

  • Agenda