Middagdienst |Ds. H. Siegers

16:30

30 december 2018

Welkom
Zingen LvdK Gez. 293:1,2 (Ik kom met haast)
Stil gebed
Votum + groet
Zingen LB Gez.513 (God heeft het eerste woord)
Gebed = zingen LB Gez. 364:4,5,6 (Hoor gij ons aan)
Bijbellezing Daniël 2:26-47
Zingen GKB Ps. 2:2,3
Tekst Dan. 2:44,45
Verkondiging: Ben jij van steen?
Zingen GKB Gez. 110:1,3,4,5
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen LB Gez. 723:1 (Waar God de Heer…)
Collecte
Slotzang LB Gez. 248 (De dag, door…)
Zegen