Middagdienst |Br. A. Veuger

16:30

23 december 2018

Mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied psalm 122: 1,2 LB (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen psalm 92: 1,3 LB (Waarlijk dit is rechtvaardig)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest en opening van Gods Woord
Schriftlezing Openbaring 2: 1-7
Samenzang psalm 63: 1, 2 LB (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)

Preek
Thema Christus’ brief aan Efeze
1. Vermaning over de afkeer van de eerste liefde
2. Oproep tot terugkeer naar de eerste liefde

Zingen psalm 133: 1,2,3 LB (Ziet toch, hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen)
Dankgebed en voorbeden
Collecte met samenzang Gezang 769: 1, 6 LB (Eens als de bazuinen klinken)
Geloofsbelijdenis (voorgelezen)
Slotzang Gezang 304: 1,2, 3 LvK (God is getrouw zijn plannen falen niet)
Zegen
Amen (vierstemmig gezang 182e GKB)

  • Agenda