Middagdienst |Kandidaat R. Elzinga

16:30

16 december 2018

Psalm 24: 4 en 5 “Gij poorten, hef uw hoofd omhoog”
Stil Gebed
Votum – gezongen
Zegengroet
Gezongen amen
Lied – GKB Psalm 92: 1, 2
Gebed + epiclese
1e Schriftlezing: 2 Kronieken 28,1-4 . 16-25
Lied – DNP Psalm 53: 1,2
2e Schriftlezing: Jesaja 10,33-11,10
Lied – DNP Psalm 53: 4
Tekst – Jesaja 11,1-5.
Preek
Stilte en gebed
Lied – LB lied 442: 1, 2
Geloofsbelijdenis Apostolische geloofsbelijdenis
Lied – LB lied 439: 1, 2, 4
Dankgebed/voorbede
Collecte
Lied – GKB 78: 1, 4
Zegen
Gezongen amen

  • Agenda