Middagdienst |Drs. J.H. Kuiper

16:30

9 december 2018

Voorzang lb 273: 1,2,3 Looft God die zegent al wat leeft
stil gebed
Votum en groet
Ps.138, 1.2
Gebed = lb 314 Here Jezus, om Uw woord
Schriftlezing Jesaja 59
Zingen lb 864 Laat ons de Heer lofzingen
Preek hc 52
Lb 370 Vader die woont in ’t eeuwig licht
belijdenis:
Zingen lb 412: 1,3 Wij loven U, o God, belijden U als Heer
gebed
collecte
ps 138, 3.4
zegen