Middagdienst |ds. Ben van der Meulen

16:30

2 december 2018

Welkom en afkondigingen
Voorzang LB 442:1,2 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Ps.5:2,6,7
Gebed
Schriftlezing Mattheus 18:21-35
Zingen LB 838:1,2,3,4 O grote God, die liefde zijt
Preek Zondag 51
Zingen Ps.32:1,2
Geloofsbelijdenis gezongen
Gebed
Collecte
Zingen Ps.97:1,6
Zegen (gezongen amen)
Thema: Koninklijke vergeving