Middagdienst |Ds. S. de Jong

16:30

7 januari 2018

Welkom & mededelingen
Votum en zegen
Zingen Gez.109:1-4
Gebed
Inleiding preek
Bijbellezing 2 Cor.13,5-13
Zingen Gez.140:1-3
Preek
Zingen Gez.161 (= gel.bel.)
Dankgebed
Kollekte
Zingen gez.106,2.3.4 (loflied op de Vader, de Zoon en de Geest)
Zegen
Amen.