Middagdienst |Ds. S. Braaksma

16:30

29 oktober 2017

Voorzang: GK Gz. 156 Heer, ik kom tot U
Stil gebed
Afhankelijkheid belijden
Groet ontvangen
Zingen: GK Gz. 165 Machtig God, sterke Rots
Bidden
Lezen: Re. 3,12-30
Zingen: LB 328 Here Jezus om uw Woord/ zijn wij hier bijeengekomen
Het goede nieuws
Zingen: Ps. 44,1.2 Met U slaan wij de vijand neer
Geloof belijden: Stelling 92-95 Luther (zie onder)
Zingen: GK Gz. 64 Vrede zij u
Danken & bidden
Geven aan God
Zingen: GK Gz. 143 Een vaste burcht is onze God
Zegen ontvangen

  • Agenda