Middagdienst |Ds. Mark Veurink

16:30

15 oktober 2017

Zingen: Psalm 141 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 123 : 1 en 2
Gebed
Lezen: Deuteronomium 8 : 1 – 18
Lezen: 1 Tessalonicenzen 5 : 12 – 24
Lezen: HC Zondag 45
Zingen: LvK Gezang 78 : 1 en 2
Preek
Gebed, afgesloten met ‘onze Vader’
Zingen: Opwekking 520
Mededelingen
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: GKB Gezang 68 : 1, 2 en 3
Zegen

  • Agenda