Middagdienst |Ds. S. Braaksma

16:30

1 oktober 2017

1e uit serie van 3 leerdiensten

Welkom
Voorzang: GK Gz. 158 Als een hert
Stil gebed
Afhankelijkheid belijden
Groet ontvangen
Zingen: Opw. 717 Stil, mijn ziel wees stil
Bidden
Lezen: Re. 2,1-19 (tekst: 6-10)
Zingen: Opw. 502 Jezus ik wil heel dicht bij U komen
Het goede nieuws
Zingen: GK Ps. 78,1.2.15.20
Geloof belijden: 12 artikelen
Zingen: GK Gz. 161 Heer u bent mijn leven
Danken & bidden
Mededelingen
Geven aan God
Zingen: GK Ps. 105,5
Zegen ontvangen