Middagdienst | Eeuwigheidszondag | Ds. H. Meerveld

16:30

26 november 2017

1e in een serie van 3 over het thema: Gevoel, geloof en ervaring.

Welkom
GK 171: 1
Stil gebed
Votum en groet (gesproken)
Zingen: GK 171: 3
NLB 314 (Here Jezus om uw Woord…)
Lezen: 1 Korintiërs 13
Preek deel 1`
Psalm 13: 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)
Preek deel 2
Opwekking 488 (De kracht van uw liefde)
Geloofsbelijdenis
Opwekking 575 (Jezus alleen)
Gebed
Mededelingen
Collecte
Opwekking 689 (Spreek, o Heer door uw heilig woord)
Zegen

  • Agenda