Middagdienst |Ds. A. Mak

16:30

12 november 2017

welkomstwoord door voorganger
Gezang 167: 1, 2 en 3 (GKb)
stil gebed
votum en groet
Psalm 25: 2 en 6 (GKb)
Gebed
Jeremia 35 (NBV)
Psalm 131: 1,2 en 3 (LvdK)
Preek
Lied 473: 1, 2, 3, 4, 5 en 10
Geloofsbelijdenis
Gebed
Mededelingen
Collecte
Gezang 165 (GKb)
Zegen, gevolgd door gezongen amen