Middagdienst |Ds. S. Braaksma

16:30

5 november 2017

Voorzang: GK Gz. 171
Stil gebed
Afhankelijkheid belijden
Groet ontvangen
Zingen: GK Ps. 29,2.4
Bidden
Lezen: Rechters 4,1-24.5,1-5.19-22.28-31
Zingen: GK Ps 106,18.19.20
Het goede nieuws, thema: De HEER schakelt jou (m/v) in
Zingen: GK Gz. 47,1.2.4
Geloof belijden: 12 artikelen
Zingen: GK Ps 134
Danken & bidden
Geven aan God
Zingen: GK Ps. 148,4.5

  • Agenda