Middagdienst |Ds. M. Boersema

16:30

10 september 2017

1e van drieluik over de gelijkenis van de verloren zoon/zonen

Voorzang: Psalm 84: 1
Votum/Groet
Zingen: Psalm 84: 2 en 6
Gebed:
Lezen: Lucas 15: 11-32
Zingen: Psalm 103: 3 en 4
Lezen: Zondag 9 (HC)
Zingen: Psalm 103: 5 en 7
Kindmoment: Groeten van een Vader
Zingen: GK 168
Preek
Zingen: GK 141: 1,2,3 (inleiding op gebed)
Dankgebed
Collecte
Apostolicum
Zingen: GK 118: 1,2 en 3
Zegen

  • Agenda