Middagdienst |Leerdienst | Ds. H. Meerveld

16:30

18 september 2016

 1.  Woorden van welkom
 2. Voorzang: NLB 971: 1 (LvdK 320)
 3.  Stil gebed
 4. Votum en groet
 5. Zingen:NLB 971: 2 en 3 (LvdK 320)
 6. Gebed
 7. Zingen:NLB 280: 1(a), 2(m), 5(a), 6(v), 7(a)
 8. Lezen Genesis 17:1-7; Efeze 4:1-16
 9. Zingen:Psalm 127: 1 en 2
 10. Lezen:Matt. 18:15-20; Openb. 19:6-10
 11. Preek over het thema: Wat is de kerk?
 12. Zingen: GK 119 (de kerk van alle tijden)
 13.  Geloofsbelijdenis
 14.  Zingen: GK 167 (samen in de naam van Jezus)
 15. Gebed
 16.  Mededelingen van de kerkenraden
 17. Collecte
 18. Zingen:Psalm 84: 1, 2 en 5
 19. Zegen
 • Agenda