Middagdienst |Ds. J. D. van’t Zand

16:30

3 september 2017

Welkom (voorganger)
Voorzang: Gezang 166:1,4 GKB
Stil gebed, votum, groet
Psalm 84:1,2 LvdK
Gebed
Schriftlezing: Galaten 5:16-21 & zo 44 HC
Psalm 73:5,11 LvdK
Prediking
Geloofsbelijdenis Gezang 179a GKB
Gebed
Mededelingen
Collecte
Gezang 158 GKB
Zegen
Gezongen amen

  • Agenda