Middagdienst |Ds. S. de Jong

16:30

20 augustus 2017

Welkom en mededelingen
Votum en zegen
PVN 84 (Wat hou ik van uw huis, goed om bij God te zijn)
Gebed
Bijbellezing 1 Joh 2,23-3,2a
Ps.146,1 en 5 (NPB)
Preek 1 Joh.3,1-2a
Ps. 103,4,5,7 (NBV)
Gez.161 (=gelbel)
Gebed
Collecte
LvK 477,1 en 2 (Geest van hierboven)
Zegen