Middagdienst |Ds. H. Ruiter

16:30

13 augustus 2017

welkom etc.
LbK Lied 329: 1.2.3
stil gebed groet – votum – drempelgebed
GK Ps 50: 7.11
Gebed
Jesaja 51: 1-6
LbK Ps 78: 1.2
Mattheus 16: 21-28
LbK lied 252: 1 t/m 4
Preek
Gezongen geloofsbelijdenis GK Gez 179a
Dankgebed – voorbeden – gezamenlijk ‘Onze Vader’
Kollekte
LbK Lied 442: 1 t/m 4
Zegen, gevolgd door Ámen, amen, amen’ (NLB 431c)

  • Agenda