Middagdienst | Ds. H. Meerveld

19:30

3 december 2017

2e in een serie van 3 over het thema: Gevoel, geloof en ervaring.

Welkom
Voorzang: Psalm 100: 1 en 2 (nieuwe Psalmberijming)*
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 100: 3 (nieuwe Psalmberijming) *
Gebed
Lezen: Psalm 133
Zingen: Psalm 84 (Psalmen voor nu) (Wat hou ik van uw huis)*
Lezen: Handelingen 4: 32-37
Preek: Samen je geloof beleven
Zingen: GK 167: 1 en 2 (Samen in de naam van Jezus)
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK 167: 3
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: Psalm 134: 1-3
Zegen