Middagdienst | Ds. H. Ruiter

16:30

24 december 2017

Welkom etc.
LdK lied 128: 1 t/m 6
Stil gebed = groet = votum – drempelgebed
GK ps 24:1 en 5
gebed
Psalmengebed Psalm 19
zingen vers 1 (uit LdK )
lezen vs 5b – 13 NBV
zingen vers 6 ( uit LdK)
Jesaja 64: 1-5
LdK Lied 124: 1 t/m 5
Lukas 1: 26-38
LdK Lied 122: 1 t/m 5
Preek
Gezongen geloofsbelijdenis GK gez. 179 A
Dankgebed – voorbeden –Onze Vader
Kollekte
LdK lied 130: 1 t/m 4
Zegen (met 3 X amen)

  • Agenda