Middagdienst | Ds. M. Boersema

16:30

17 december 2017

3e in een serie van 3 over het thema: Gevoel, geloof en ervaring.

Mededelingen
Psalm 24: 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)
Votum/Groet
Zingen: Psalm 24: 3 en 4 (Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Lezen: Johannes 4: 1-41
Zingen: Psalm 42: 1 en 7
Preek deel 1
Zingen: Lied 653: 1-3
Preek deel 2
Zingen: Lied 653: 4-6
Gebed
Collecte
Apostolicum
Zingen: Gezang 439: 1-4
Zegen