Middagdienst | Ds. H. Ruiter

16:30

14 augustus 2016

Welkom en mededelingen
LbK Gez. 463: 1 t/m 5
Stil gebed – groet – bemoediging – drempelgebed
LbK Ps 54: 1.2
Gebed
Lezing: Jeremia 23: 22-29
LbK Ps 82: 1.2.3
Lezing: Lukas 12: 49-56
LbK Gez. 286: 1 t/m 5
Preek
Gezongen geloofsbelijdenis: GK Gez. 179b
Lofprijzing – voorbeden- Onze Vader
Kollekte
GK Ps 135: 1.2.3
Zegen en 3 X Amen

  • Agenda