Middagdienst |Ds. J. D. van’t Zand

16:30

23 juli 2017

Welkom (voorganger)
Voorzang: Gezang 145:1,2,3,4 GKB
Stil gebed, votum, groet
Psalm 84:1,2 LvdK
Gebed
Schriftlezing: Spreuken 10:18-21
Psalm 73:5,11 LvdK
Prediking Hoe tem je een draak?
Geloofsbelijdenis Gezang 179a GKB
Gebed
Mededelingen
Collecte
Gezang 158 GKB
Zegen
Gezongen amen

  • Agenda