Middagdienst | Ds. D. J. Steensma

16:30

16 juli 2017

Psalm 18: 1 en 9
stil gebed
votum en groet
Psalm 18: 15
gebed
Jakobus 3, 1-12
Zondag 43 Heidelbergse Catechismus
Lied 481: 1 Liedboek voor de Kerken (O, grote God …)
Preek
Lied 481: 2, 3 en 4
Geloofsbelijdenis
Psalm 92: 1
gebed
mededelingen van de kerkenraden
collecte
Psalm 92: 7 en 8
zegen, gevolgd door gezongen amen

  • Agenda