Middagdienst | Ds. P. Groen

16:30

25 juni 2017

Opwekking 136
Stil gebed
Votum en zegengroet
Psalm 33: 8
Gebed
Lezen Exodus 19: 1-9a, 1 Petrus 2: 1-10.
Zingen psalm 100
Tekst 1 Petrus 2: 4, 5, 9, 10a.
Preek over de Priesterkerk
Liedboek 457 heilig, heilig
Geloofsbelijdenis met zondag 12 H.C
Gezang 69 U heilig Godslam loven wij
Gebed
Collecte
Liedboek 460: 1, 2 en 4
Zegen