Middagdienst | Broeder Jaap Bosgra

16:30

11 juni 2017

Woord van welkom
Gezang 481: 1, 2 en 4
Stil gebed, votum en groet
Psalm 108: 1 en 2
Gebed
Lezen: Matt. 5: 13 – 16
Psalm 135: 1 en 2
Preeklezen
Gezang 32: 1 en 5
Geloofsbelijdenis
Gezang 255: 1
Dankgebed
Collecte
Psalm 145: 1, 2 en 3
Zegen

  • Agenda