Middagdienst | Ds. P.K. van den Kamp

16:30

28 mei 2017

Welkom
Voorzang: Gezang 134: 1 (GK)
Stiltemoment
Eed van Toewijding en Vredegroet
Zingen: Gezang 134: 3-4 en 6 (GK)
Gebed bij de Opening van de Bijbel
Lezen: Kolossenzen 2:6-15 en 3:1-17
Zingen: Gezang 663 (LB) ‘Al heeft hij ons verlaten’
Preek
Amenlied: Psalm 121: 1 en 4 (GK)
Apostolische Geloofsbelijdenis
Amenlied: Gezang 133:5 (GK) (a cappella?)
Gebed
Mededelingen
Inzameling van de Gaven
Zingen: Gezang 653: 1 en 7 (LB) ‘U kennen, uit en tot U leven’
Zegen

  • Agenda