Middagdienst | Ds. J.D. van’t Zand

16:30

21 mei 2017

Welkom (voorganger)
Voorzang: Gezang 78:1,3 GKB
Stil gebed, votum, groet
Psalm 127:1,2 GKB
Gebed
Schriftlezing: Daniel 1
Prediking Hoop voor ons werk
Geloofsbelijdenis Gezang 179a GKB
Gebed
Mededelingen
Collecte
Gezang 304:1,3 LvdK
Zegen
Gezongen amen

  • Agenda