Middagdienst | Ds. J.D. van’t Zand

16:30

14 mei 2017

Welkom (voorganger)
Voorzang: Gezang 34:1,2 GKB
Stil gebed, votum, groet
Psalm 123:1 LvdK
Gebed
Schriftlezing: Genesis 3:8-21
Prediking Problemen met ons werk
Geloofsbelijdenis Gezang 179a GKB
Gebed
Mededelingen
Collecte
Gezang 255:1,3 LvdK
Zegen
Gezongen amen

  • Agenda