Middagdienst | Ds. J.D. van ‘t Zand

16:30

7 mei 2017

Welkom (voorganger)
Voorzang: Gezang 140 GKB
Stil gebed, votum, groet
Psalm 127:1,2,4 GKB
Gebed
Schriftlezing: Genesis 1:26-2:3
Prediking Gods ontwerp voor ons werk
Psalm 86:2,4 LvdK
Geloofsbelijdenis
Gezang 473:1,2,5,10 LvdK
Gebed
Mededelingen
Collecte
Gezang 257 LvdK
Zegen
Gezongen amen