Middagdienst | Ds. A. C. van der Wekken

16:30

9 juli 2017

Welkom door voorganger
Gezang 308: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Votum & groet
Psalm 95: 1 en 3
Gebed
Handelingen 6: 1 – 7
Opwekking 378
Preek: God en de armen
Gezang 474: 1, 2 en 3
We belijden ons geloof
Dankgebed
Mededelingen door de voorganger
Inzameling van uw gaven
Collecte
Psalm 72: 7 NB
Zegen