Middagdienst | Ds. A.C. van der Wekken

16:30

18 juni 2017

Gezang 314: 1 en 2 (Gij die gelooft, verheugt u samen)
Stil gebed
Votum & groet
Zingen: Gezang 314: 3
Gebed
Schriftlezing: Psalm 2: 1 – 6
Psalm 2: 3 en 4 NB (LvK)
Schriftlezing: Handelingen 4: 23: 32
Zingen: Gezang 304: 1 en 2 (God is getrouw)
Tekstlezing: Handelingen 4: 31
Preek: Zonder gebed vaart niemand wel
Psalm 81: 8, 9 en 11 NB (LvK)
We belijden ons geloof
Dankgebed
Mededelingen door de voorganger
Inzameling van uw gaven
Collecte
Gezang 314: 4 (Hoopt op de Heer)
Zegen + Gezang 317: 2 (Amen, Jezus Christus, amen)