Middagdienst | Broeder Jaap Bosgra

16:30

7 augustus 2016

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 20:1, 6 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 86: 5 en 7
Gebed
Schriftlezing: Markus 8: 11 – 30
Zingen: Psalm 146: 3 en 4
Preeklezen
Zingen: Lied 170: 1 en 2
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 103: 9
Collecte
Zingen: Psalm 103: 1 en 5
Zegen met afsluitend 3 x amen