Middagdienst | Ds. van de Kamp

16:30

30 april 2017

Welkom en mededelingen
Voorzang: Gezang 642: 1-4 (LB)
Stiltemoment
Eed van Toewijding en Vredegroet
Zingen: Zingen: Gezang 642: 5-8 (LB)
Gebed bij de Opening van de Bijbel
Lezen: Romeinen 8
Zingen: Gezang 157 (GK)
Preek
Amenlied: Gezang 902: 1, 3-6 (LB)
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 675 (LB) ‘Geest van hierboven’
Voorbede
Inzameling van de Gaven
Zingen: Gezang 460 (Bundel Weerklank – melodie Opwekking 575)
Zegen

  • Agenda