Middagdienst | Ds. D.J.K.G. Ruiter

16:30

23 april 2017

welkom
LbK  Lied 205: 1.2.4
stil gebed – groet – votum – drempelgebed
LbK  Ps 81: 1.4.5
Gebed
Genesis 8: 6-16
LbK Ps 16: 3.4
Johannes 20: 19-31
LbK  Lied 82: 1 t/m 4
Preek
LbK Lied 207: 1, 6 t/m 12 in wisselzang
vs 1 allen; 6. allen, 7 vrouwen 8 mannen 9 allen 10 vrouwen 11 mannen 12 allen
lofprijzing – voorbeden – Onze Vader
kollekte
LbK lied 223: 1 t/m 7
Geloofsbelijdenis (gesproken)
LbK  Ps 124: 3.4
Zegen ( 3 x gezongen amen NLB 431 c)