Middagdienst |Leerdienst | Ds. Pieter Groen

16:30

2 april 2017

3e van 3 preken over het goede leven Thema: Samen eten

Voorzang
‘Samen in de kerk van Jezus’ (melodie: samen in de naam van Jezus gez 167 )
Samen in de kerk van Jezus
willen wij Gods wegen gaan.
Zoals schapen in de kudde,
achter onze herder aan.
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

Samen lezen, delen, eten.
God verandert ons totaal.
Als wij liefde krijgen, geven,
wordt het licht, leef je royaal.
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

In gemeenschap met de ander
vult Gods liefde ons tekort.
Waar de Geest waait, gaan wij proeven
hoe het leven Heerlijk wordt.
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

Stil gebed
votum en zegengroet
gezang 125: 1 en 2
Gebed
Lezen mat 7: 16 – 24 lucas 5: 27 – 33
Lezen avondmaalsformulier 3
Gezang 125: 4, 5 en 6
Preek
Liedboek 360: 1 en 3
Geloofsbelijdenis met zondag 16 HC
Gezang 89: 1 en 2
Gebed
Collecte
Psalm 36: 2

Zegen ( daarna gezongen amen)