Middagdienst |ds. Mark Veurink | Leerdienst

16:30

19 februari 2017

3e preek in serie van 3 over het Heilig Avondmaal

Zingen: GKB Gezang 171 : 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 113 : 1 en 2 (GKB=LvK)
Gebed
Lezen: Matteüs 22 : 1 – 14
Lezen: 1 Korintiërs 11 : 27 – 34
Lezen: HC Zondag 30 v/a 80 en 81
Zingen: LvK Psalm 15 : 1 en 2
Preek
Zingen: Opwekking 369
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: GKB Gezang 140 : 1 en 3
Zegen

  • Agenda