Middagdienst | Ds. J.J. Verweij

16:30

26 maart 2017

Thema: ‘Gods Koninkrijk wordt nooit kleiner’

Lied 294 : 1 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Lied 328 : 1
Gebed
Ezechiël 17 : 22-24 (NBV)
Marcus 4 : 26-34 (NBV)
Gezang 38 : 1-3
Preek
Psalm 72 : 9 en 10
Geloofsbelijdenis van Nicea
Psalm 22 : 13
Gebed
Mededelingen
Collecte
Lied 314 : 1, 3 en 4
Zegen