Middagdienst |Ds. H. Fahner

16:30

19 maart 2017

Welkom
Ps. 43 : 3
Stil gebed
Votum & Groet
Lied 177 : 1, 3, 6
Gebed
Matth. 26 : 1 – 16 (tekst voor de verkondiging: 1 – 7)
Lied 173 : 1, 2, 3
Verkondiging
Tekst: Matth. 26 : 1 –7
Ps. 89 : 18, 9
Geloofsbelijdenis
Gez. 162 : 1, 3, 4
Gebed
Mededelingen van de kerkenraden
Inzameling van de gaven
Ps. 118 : 3, 8, 10 GKB
Zegen “

  • Agenda