Middagdienst |Leerdienst | Ds. P. Groen

16:30

12 maart 2017

2e van 3 preken over het goede leven Thema: Samen delen

samenwerking

 

Welkom.
Voorzang liedboek 328: 1
Stil gebed
Votum en zegengroet
Ps 33: 7
Gebed
Lezen:Hebreeën 10: 19-25.
Lezen: Zondag 27 H C vr/ antw 74,
Lezen: Ned gel bel art 34 1e 2 alinea’s (t/m …Vader zal zijn)
Gezang 119: 1, 2 de kerk van alle tijden, kent 1 doop, 1 heilige dis, maaltijd.
Preek “Een bemoedigende gemeenschap zijn”.
Liedboek 481: 1, 2, 4
Gespreksvraag: Hoe kun je Jezus zien in een ander?
Geloofsbelijdenis door het zingen van Gezang 167
Gebed
Collecte
Opwekking 378
Zegen

 

  • Agenda