Middagdienst | Leerdienst |ds. P. Groen

16:30

5 maart 2017

1e van 3 preken over het goede leven Thema: Samen lezen

Gezang 64: 1, 2 en 3
Votum en zegengroet
Psalm 19 1 en 3
Gebed
Lezen 2 Timoteüs 3: 12 – 4: 8
Gezang 23
Preek
Lied 305
Gespreksvragen
Geloofsbelijdenis: Gezang 118
Gebed
Collecte
Opwekking 407 o Heer mijn God
Zegen