Middagdienst | ds. Bram Hofland

16:30

26 februari 2017

Welkom
Zingen: Ps. 84: 1, 3.
Stil gebed, Onze hulp en Gods groet
Zingen: Opwekking 462
Gebed
Bijbellezing: Ps. 1
Zingen: Gezang 328: 1, 2, 3.
Verkondiging: Waar ga je heen?
Zingen: Opwekking 244
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 78: 1, 2, 3.
Gebed
Mededelingen
Collecte
Slotlied Opwekking 630
Zegen (+ gezongen amen)