Middagdienst |ds. Bondt | Themadienst

16:30

22 januari 2017

hagar

Opwekking 542
Opwekking 733
Opwekking 717
Stilgebed
Bemoediging, zegen votum en groet
Zingen psalm 33 vers 4 (nieuwe berijming)
Geloofsbelijdenis zingen lied 347
Gebed
bijbeltekst lezen
filmpje geloofshelden
Preek
Opwekking 739
Gebed
Collecte
Opwekking 488
Zegen
Opwekking 689,
opwekking 569

Muzikale begeleiding: Mark Veurink, Rianne Kingma en Jitske kingma

 

  • Agenda