Middagdienst | Broeder Sjirk Kuyper

16:30

29 mei 2016

Votum, zegen
Zingen: Lied 388: 1, 2, 3, 7
Gebed
Lezen: Deut. 23:21-23
Zingen: Psalm 56: 4
Lezen: Jesaja 29:13-16
Lezen: Matteüs 6:5-8
Zingen: Psalm 50: 7, 8
Lezen: Jakobus 1:19-22
Zingen: Psalm 141: 2, 3
Tekst: Prediker 4:17 – 5:6 uit de Herziene Statenvertaling
Preek
Zingen: Lied 360: 3
Geloofsbelijdenis van Nicea
Bidden
Collecte
Zingen: Lied 429: 1, 2, 3
Zegen
Gezongen amen (3x)

  • Agenda