Middagdienst | 1e paasdag |Ds. A. Mak

16:30

1 april 2018

Voorganger krijgt handdruk van ouderling van dienst
Welkomstwoord door voorganger
Gezang 99: 1, 2 en 3 (Gkb)
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 118: 1 en 9
Gebed
Schriftlezing: Johannes 20: 1-18
Gezang: 95: 1, 2, 3 en 4 (GKb)
Preek
Opwekking 706
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
Opwekking 71
Zegen
Amen

  • Agenda