Middagdienst |Ds. M. Tel

16:30

8 maart 2020

Welkom/mededelingen
Intochtslied: nLB 663, al heeft Hij ons verlaten.
Zingen: Psalm 47, 1.2
Gebed
Zingen: Elk oog zal Hem zien als Hij komt.
Lezen: Kolossenzen 1,12-23
Tekst: Kolossenzen 3, 1-4
Preek: Zoek/streef naar wat boven is
Amenlied: psalm 110, 1-3
Voorbedegebed
Geloofsbelijdenis
Inclusief zondag 18.
Zingen: Psalm 47, 3.4
Collecten
Slotlied: Ga nu heen in vrede, evangelische liedbundel 270
Zegen (gezongen amen)

  • Agenda