Middagdienst |Broeder J. Bosgra

16:30

23 februari 2020

Welkom
Zingen lied 906: 1, 2 en 8 God is tegenwoordig, God is in ons midden
Votum en groet
Stil gebed
Zingen Ps 95: 1 en 3 Steek nu voor God de loftrompet
Gebed
Schriftlezing Marcus 14: 29-31 + 53-54 + 66-72
Zingen Ps 130: 2 en 4 Uit diepten van ellende
Preek lezen
Zingen lied 795: 1, 2, 3, 4 en 5 Wat ons bond, God, is verbroken
Dankgebed
Collecten
Geloofsbelijdenis
Zingen lied 835: 1, 2, 3 en 4 Jezus, ga ons voor
Zegen 3x amen