Middagdienst |Ds. A. ten Napel

16:30

16 februari 2020

Voorzang Ps. 139, 3.11 GK 2006
Stil gebed Votum en groet
Gez. 477 , 1 LB 1973
Gebed voor de dienst
Lezen 1 Thess. 4, 13-18
Opwekking 266
Preek
Opwekking 71
Dankgebed
Muziek collecte
Geloofsbelijdenis
Gez. 300, 1.4.6. LB 1973
Zegen Eigen Amenlied.