Middagdienst |Ds. A. ten Napel

16:30

19 januari 2020

Welkom Oudste
Voorzang Ps. 25, 5.6 (GK 2006)
Stil gebed Votum en groet
Gez. 160 (GK 2006)
Gebed en voorbede
Lezen Dan. 5, 17-30
Opw. 220 1.2.3.
Preek
Ps. 116, 1.6.8.
Dankgebed
Muziek collecte
Geloofsbelijdenis
Gez. 291
Zegen Eigen Amenlied

  • Agenda