Middagdienst |Ds. D.J. Steensma

16:30

26 januari 2020

Psalm 89: 1 en 3 (Ik zal zo lang ik leef …)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 89: 7 (Hoe zalig is het volk …)
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing 1 Korintiërs 15, 1-22
H.C.: Zondag 17 vraag/antwoord 45
Psalm 146: 4 en 5 (Aan wie hongert …)
Preek
Thema: Zondag 17 vraag/antwoord 45
Lied 642: 1, 4, 5, 6, 7 en 8 (Ik zeg het allen …)
Dankgebed en voorbeden
Lied 641: 1 (Jezus leeft en ik met Hem!)
Apostolische geloofsbelijdenis
Lied 641: 2, 3 en 4
Zegen

  • Agenda